Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Já, Alena Hodaňová (dále jen poradce) postupuji při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí.

Kdo jsem?

Poradce poskytuje služby v oblasti životního stylu a rozvoje osobnosti. Současně prodává schválené doplňky stravy, jako součást poradenské služby.

Jaké údaje shromažďuji?

Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno a příjmení, adresu, telefonní a mailový kontakt, datum narození. Další informací jsou pak subjektivní energetické zátěže organismu, případně jiné informace důležité pro správné plnění služby.

K čemu údaje slouží?

Pro řádné poskytnutí služby následného servisu a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebuji komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto získáme při osobním sezení. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce a následného servisu, není nutný Váš výslovný souhlas. Vyjma případných informací týkající se Vašeho zdravotního stavu, na které je udělení souhlasu nutností.

Doba zpracování osobních údajů?

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu plnění smlouvy a služby. Následně pak po dobu nejvýše tří let od posledního plnění. Fakturační a další údaje vyplývající z naší povinnosti daňové evidence jsou archivovány po dobu určenou platným zákonem.

Správce osobních údajů bude expirační lhůtu pro výmaz kontrolovat v rámci pravidelné roční uzávěrky.  Osobní údaje po zákonné expirační lhůtě budou neprodleně odstraněny. O výmazu a skartaci je vedena přehledová tabulka. 

Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit a kde můžete uplatnit svá práva?

Každý zákazník má podle zákona o ochraně osobních údajů právo na to:

  • souhlas kdykoliv odvolat,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

V případě, že chcete uplatnit svá práva, stačí odeslat e-mail na alenahodanova@email.cz nebo nás kontaktovat na adrese: Alena Hodaňová, Pobřežní 8, 32300 Plzeň