Můj příběh

Prošla jsem si složitou, dlouhou a bolestivou cestou, abych zjistila, že na zdraví člověka je potřeba nahlížet z celkového pohledu. Vyrovnaná psychika s vhodnou stravou jsou dva klíčové faktory, které mají zásadní a největší vliv na naše zdraví. A zdraví rozhoduje o délce a kvalitě našeho života.

Dnes žiju spokojený a svobodný život, řídím se vlastním srdcem, citem a intuicí. Rozhoduji se sama za sebe. Naučila jsem se naslouchat svému tělu. Zbavila jsem se léků, nemocí, netrpím bolestmi a depresemi, mám hezké vztahy s lidmi kolem sebe. Vím, co mám jíst, aby mé tělo bylo zdravé. Žiju život bez omezení, život, který mě baví a naplňuje, život, o kterém si rozhoduji sama. Ale vždycky to tak nebylo…

TĚŽKÉ ZAČÁTKY

Můj život nezačal zrovna nejšťastněji, Po porodu mě odebrali matce a na několik týdnů přemístili do kojeneckého ústavu. Důvodem bylo mé předčasné narození, nízká porodní váha a zdravotní potíže.

Prožitá bolest a zklamání již od útlého věku vyústila časem k dalším zdravotním potížím. Byla jsem hospitalizována v nemocnicích, vyšetřována a léčena. Bylo „normální“, že se lékaři bavili o mém zdravotním stavu mezi sebou jako bych tam nebyla. Léky mi předepisovali jako na běžícím páse. Často jsem měla pocit, že je se mnou zacházeno jako s něčím namísto s někým. Chyběl mi lidský přístup, porozumění, možnost podívat se na věci i jinak.

Psychika se mi zhoršovala, tím pádem i nemoci, pomalu jsem ztrácela chuť do života, což se promítalo i do mých vztahů s okolím. Byla jsem smutná, znechucená leckdy opravdu nelidským přístupem. Ve svém těle jsem se cítila hrozně, a když už toho bylo na mě opravdu příliš, odnášelo to mé okolí.

Nedávalo mi smysl brát opakovaně léky na vracející se zdravotní potíže. Chtěla jsem znát příčiny svých potíží, co změnit ve svém životě a jak podpořit tělo i mysl, aby se nemoci stále nevracely…  Zajímala mě mnohá proč, na která jsem od lékařů nedostávala odpovědi. Začala jsem proto sama hledat hlubší souvislosti.

NEPLÁNOVANÉ POHLCENÍ

Rozhodla jsem se vše změnit a vzít život do vlastních rukou. Přestala jsem se spoléhat na názory ostatních a postupně jsem se naučila naslouchat svým vlastním pocitům a potřebám.

První velká změna nastala ve změně stravy. Vyzkoušela jsem různé způsoby stravování. Cítila jsem se mnohem lépe, zdravotní stav se zlepšoval, ale nestačilo to. Vyzkoušela jsem různé alternativní terapeutické metody, které mě nasměrovaly na hlubší souvislosti mých potíží. Natolik mě to pohltilo, že jsem začala své vědomosti prohlubovat studiem knih, navštěvovat různé semináře, kurzy, prostě vše co by mi mohlo odpovědět na má PROČ. Souvislosti do sebe začaly zapadat a já se cítila o dost lépe.

Největší změna nastala při výcviku Principů života, který trval 3 roky. Nastalo období, které nebylo vůbec lehké, ale naučilo mě mnohé. Pochopila jsem, že nemoc není trest, ale příležitost ke změně a že chci-li se ve svém životě cítit lépe, je třeba nechat se vést svými pocity navzdory strachu z bolesti.

Našla jsem u sebe vlastní nefunkční vzorce chování, které byly příčinou mých psychických potíží, a ty se promítaly do fyzického těla v podobě nemocí. Pochopila jsem, že změnit sebe sama je podstatně důležitější (a mnohem těžší) než změnit ostatní a že je to také to jediné, co opravdu funguje. Proč? Protože i kdyby se změnili druzí namísto mě, zůstala bych ve stejných vlastních nefunkčních utkvělých představách a zvycích.

PŘÍRODNÍ CESTA

Hledáním odpovědí na svá proč jsem změnila mnohé ve svém životě. Rozhodla jsem se své osobní zkušenosti, poznatky a vědomosti sdílet s lidmi, kteří řeší zdravotní, psychické či vztahové problémy (stejně jako kdysi já před lety) a také těm, kteří uvěřili lékařům, že nemají již žádnou šanci na zlepšení. Naděje vždy existuje. Můj osobní příběh je toho příkladem. Našla jsem v sobě sílu změnit svůj život a nevzdala se. Rozhodla jsem se vydat vlastní cestou, poslouchat své srdce a řídit se vlastním pocitem. Miluji život navzdory překážkám, které mi přinesl. Jsem zdravá a ve svém těle se cítím skvěle. A proto…

„NIKDY SI NESMÍŠ ŘÍCT, ŽE NEMÁŠ ŠANCI, JINAK SE DOSTANEŠ DO ZOUFALÉ SITUACE.„   Pat Riley

Nabízím Vám společnou cestu za hlubšími souvislostmi Vašich zdravotních potíží. Cestu s lidským přístupem a opravdovým zájmem podívat se na Vaše potíže z více úhlů pohledu zároveň. Cestu s respektem k Vašim potřebám.

Ukáži Vám, jaké životní změny je třeba provést, aby se zdravotní potíže nevracely. Jak je důležité mluvit o svých problémech, vystoupit ze své komfortní zóny a být připraven dostávat zpětné vazby. Proč? Aby se Vaše situace, tedy i Vy, mohla změnit.

Naučím Vás vyznat se v sobě, ve svých pocitech a myšlenkách. Důležité je zmínit, že pracuji společně s Vámi, ne za Vás, protože chci, aby nabité zkušenosti měli ve Vašem životě opravdový smysl. A k tomu je potřeba propojit je s vlastním životem, což musí udělat každý sám za sebe.

Těším se na Vás

Alena

Neustálý růst